People Management Services - Kounselly

People Management

Advanced search for jobs

Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức
Tôi sẽ tư vấn cho bạn mô hình tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Dịch vụ của tôi sẽ gồm: 1. Review lại mô hình tổ chức hiện tại của bạn cùng hệ thống bản chức năng nhiệm vụ phòng...
0 (0)
fixed Rate
10,000,000.00 VND
DMCA.com Protection Status