Phát triển website theo yêu cầu trên nền tảng wordpress (demo) - Kounselly
Phát triển website theo yêu cầu trên nền tảng wordpress (demo)
Contact
Job Quantity
500,000.00 VND
+
Processing Fees (3%)
20,000.00 VND
What people loved about this seller
Description

Tôi sẽ phát triển website cho bạn theo yêu cầu trên nền tảng wordpress. 
Số trang: 1 (dạng landing page) 
Nội dung bao gồm: 
- Banner
- Giới thiệu ngắn gọn về bạn
- Giới thiệu ngắn gọn về s

Read More
About the seller

Seller

Not rated yet

From

None

Last Seen

9 months ago

Member Since

February 11, 2023

Instructions

Trước khi đặt hàng, vui lòng liên hệ với tôi trước vì các lý do sau:
1. Để trao đổi về yêu cầu của bạn vì mỗi yêu cầu khác nhau có thể sẽ có mức giá khác nhau và gói dịch vụ này không phù hợp với yêu cầu của bạn. Tôi sẽ dựa trên yêu cầu của bạn để gửi bạn đề nghị dịch vụ tùy chỉnh hoặc tạo dịch vụ mới được customize theo yêu cầu của bạn.
2. Bạn cũng nên trao đổi trước để tôi kiểm tra thời gian làm việc của tôi xem có thể chấp nhận thêm order của bạn hay không.
Xin cảm ơn.

Booking
Milestones
FAQ
Audio
Preview
Map
Additional Details
Order Additional
Job Quantity
500,000.00 VND
+
Processing Fees (3%)
20,000.00 VND
Feedback
This job has no reviews.
Job Quantity
500,000.00 VND
+
Processing Fees (3%)
20,000.00 VND
Job Quantity
500,000.00 VND
+
Processing Fees (3%)
20,000.00 VND
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Related Topics

Views:

Other jobs by

Test

Sorry, there are no posted jobs yet.
DMCA.com Protection Status