Expert pricing (logged in) - Kounselly

Phí Dịch vụ

Với chính sách phí cạnh tranh, chúng tôi giúp bạn giữ lại nhiều thu nhập hơn từ công sức của mình.

Sàn Tư vấn

Phí và Quyền lợi của Chuyên gia
Sàn Tư vấnBậc 0
Associate
Bậc 1
Professional
Bậc 2
Master
Bậc 3
Đối tác
Yêu cầuBắt đầuRevenue:
VND 100mil
Đánh giá của người mua: 4.5
Revenue:
VND 250mil
Đánh giá của người mua: 4.5
Được lựa chọn hoặc mời
bởi Kounselly
Chu kỳ kiểm tra điều kiệnMỗi 3 thángMỗi 3 thángMỗi 3 thángMỗi năm
Phí sàn 15%13%10%8%
Giá trị mỗi dịch vụUp to
VND 50mil
Up to
VND 150mil
Up to
VND 250mil
Up to
VND 500mil
Giá trị Dịch vụ bổ sungUp to
VND 500,000
Up to
VND 1 mil
Up to
VND 2.5 mil
Up to
VND 5 mil
Custom ExtraUp to
VND 1 mil
Up to
VND 2 mil
Up to
VND 5 mil
Up to
VND 10 mil
Dịch vụ tùy chỉnh
Đến 50 triệu VNĐ
Dịch vụ theo gói
Đến 150 triệu VNĐ
Dịch vụ theo mốc sự kiện hoặc tiến độ
Số lượng Dịch vụ hoạt động10152030
10 dịch vụ bổ sung
Đặt hàng theo số lượng
(Số lượng đến 12)
Mua dịch vụ bổ sung theo số lượng
(Số lượng đến 12)
Dịch vụ bổ sung lần chỉnh sửa
(10 dịch vụ)
Dịch vụ đẩy nhanh tiến độ bàn giao
(10 dịch vụ)
Nhận tiền tip
Video giới thiệu1234

Sàn Đào tạo

Phí Cho Giảng Viên
Thu nhập của Giảng viên

40%

Thu nhập của Giảng viên cho khóa học
được bán bởi chính quảng bá của Giảng viên

- Đối với đơn hàng đầu tiên: 90%

- Đối với đơn hàng tiếp theo: 45%

Hãy biến những kinh nghiệm quý báu của bạn thành
nguồn thu nhập cho bạn

DMCA.com Protection Status