Expert pricing (log out) - Kounselly

Phí Dịch vụ

Với chính sách phí cạnh tranh, chúng tôi giúp bạn giữ lại nhiều thu nhập hơn từ công sức của mình.

Sàn Tư vấn

Phí và Quyền lợi của Chuyên gia
Bậc 0
Associate

Bắt đầu
ngay khi bạn tham gia

Phí sàn: 15%
  • Giá trị dịch vụ đến 50 triệu VNĐ
  • 10 dịch vụ đăng bán cùng lúc
  • 01 video giới thiệu cho mỗi dịch vụ
Bậc 1
Professional

Doanh thu: 100 triệu VNĐ
Đánh giá của người mua: 4.5%

Phí sàn: 13%
Bậc 2
Master

Doanh thu: 250 triệu VNĐ
Đánh giá của người mua: 4.5%

Phí sàn: 10%
Bậc 3
Đối tác

Được lựa chọn hoặc mời
bởi Kounselly

Phí sàn: 8%

Sàn Đào tạo

Phí Cho Giảng Viên

Thu nhập của Giảng viên sẽ dựa trên việc chia sẻ doanh thu giữa Giảng viên và Kounselly

Bạn sẽ nhận đến 85% doanh thu từ khóa học của bạn nếu khóa học được bán thông qua chính hoat động quảng bá của bạn.

Muốn biết mức phí và quyền lợi chi tiết?

Bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn sau khi tham gia

Hãy biến những kinh nghiệm quý báu của bạn thành
nguồn thu nhập cho bạn

DMCA.com Protection Status