Organizational Development Services - Kounselly

Phát triển tổ chức

Tìm kiếm nâng cao

Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức
Tôi sẽ tư vấn cho bạn mô hình tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Dịch vụ của tôi sẽ gồm: 1. Review lại mô hình tổ chức hiện tại của bạn cùng hệ thống bản chức năng nhiệm vụ phòng...
0 (0)
Giá Cố định
10,000,000.00 VND
DMCA.com Protection Status