5 nguyên tắc vàng trong quản trị doanh nghiệp - Kounselly
5 nguyên tắc vàng trong quản trị doanh nghiệp

5 nguyên tắc vàng trong quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp - Corporate governance là gì?

Corporate governance hay quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, thực tiễn và quy trình quản lý các công ty. Quản trị doanh nghiệp là một khuôn khổ xác định mối quan hệ giữa các bên liên quan trong một công ty, bao gồm cổ đông, ban quản trị, quản lý, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng.

Mục tiêu chính của quản trị doanh nghiệp là đảm bảo sự minh bạch, công bằng, chịu trách nhiệm và quyết định có trách nhiệm trong một tổ chức. Nó bao gồm việc thiết lập cơ chế giám sát hoạt động của công ty, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức để tăng cường niềm tin của các bên liên quan.

Phân biệt giữa quản trị doanh nghiệp (corporate governance) và quản lý doanh nghiệp (corporate management)

Quản trị doanh nghiệp, hay corporate governance, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng quy tắc và quy trình quản lý một công ty. Quản trị doanh nghiệp tập trung vào khuôn khổ các quy tắc, thông lệ và quy trình hướng dẫn định hướng và kiểm soát một công ty. Nó thiết lập các hướng dẫn cho hoạt động có trách nhiệm, minh bạch và có đạo đức. Quản trị doanh nghiệp nhằm mục đích điều hòa lợi ích của các bên liên quan và đặt ra các nguyên tắc cho việc ra quyết định, giám sát và trách nhiệm giải trình trong tổ chức.

Mặt khác, quản lý doanh nghiệp, hay corporate management, tập trung vào việc thực hiện hàng ngày và triển khai các chiến lược cũng như chính sách của công ty. Quản lý doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các chiến lược, chính sách và kế hoạch do lãnh đạo hoặc ban giám đốc ban hành. Quản lý công ty bao gồm các hoạt động như tổ chức nguồn lực, chỉ đạo nhân sự, ra quyết định hoạt động và đạt được các mục tiêu của công ty.

Nói cách khác, quản trị doanh nghiệp thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và đạo đức trong các hoạt động hàng ngày của công ty

5 nguyên tắc vàng trong quản trị doanh nghiệp

nguyên tắc vàng trong quản trị doanh nghiệp

Các nguyên tắc trong tổ chức quản trị là những quy tắc cơ bản mà một tổ chức cần tuân thủ để đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm. Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp bao gồm:

Nguyên tắc minh bạch

Minh bạch là một trong những yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và uy tín của doanh nghiệp với các bên liên quan, như khách hàng, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và cộng đồng. Minh bạch cũng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thiểu rủi ro và thách thức.

Nguyên tắc trách nhiệm

Trách nhiệm là sự cam kết và thực hiện đúng những gì mình đã hứa hay được giao. Trong tổ chức quản trị hiệu quả, mỗi cá nhân và bộ phận đều phải có trách nhiệm với công việc của mình, với sự thành công của doanh nghiệp và với lợi ích của các bên liên quan. Trách nhiệm cũng đòi hỏi sự chấp nhận hậu quả và sẵn sàng khắc phục khi có sai sót hay thất bại.

Nguyên tắc công bằng

Công bằng là sự đối xử bình đẳng và công minh với mọi người trong tổ chức. Công bằng không chỉ thể hiện ở việc phân phối nguồn lực, thưởng phạt hay giải quyết tranh chấp, mà còn ở việc tôn trọng và thừa nhận sự đóng góp, ý kiến và quyền lợi của mỗi cá nhân. Công bằng giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự hợp tác, sáng tạo và cam kết của nhân viên.

Nguyên tắc hiệu quả

Hiệu quả là sự đạt được kết quả mong muốn với chi phí thấp nhất có thể. Trong tổ chức quản trị hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá hoạt động của mình, cũng như áp dụng các phương pháp và công cụ để theo dõi, kiểm soát và cải tiến liên tục. Hiệu quả cũng liên quan đến việc tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn, khai thác các cơ hội mới và ứng phó linh hoạt với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Nguyên tắc liên kết

Liên kết là sự hợp tác và hỗ trợ giữa các cá nhân và bộ phận trong tổ chức, cũng như giữa doanh nghiệp và các bên liên quan bên ngoài. Liên kết giúp tạo ra sức mạnh đồng đội, tận dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm khác nhau, cũng như mở rộng thị trường, nguồn cung ứng và mạng lưới đối tác. Liên kết cũng đòi hỏi sự tôn trọng, tin tưởng và giao tiếp hiệu quả giữa các bên.

Các nguyên tắc trong tổ chức quản trị không chỉ giúp nâng cao hiệu suất và uy tín của tổ chức, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội. Do đó, việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản trị tốt là một yếu tố then chốt cho sự thành công của một tổ chức. Các doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức quản trị để đạt được mục tiêu đề ra.

Xem thêm: 7 nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh

Như thế nào được xem là quản trị doanh nghiệp tốt?

Quản trị doanh nghiệp tốt có nghĩa là có các quy tắc và quy trình rõ ràng dựa trên sự công bằng, minh bạch, trách nhiệm, hiệu suất. Đó là việc điều chỉnh lợi ích của tất cả mọi người có liên quan, bao gồm cổ đông, giám đốc, nhà quản lý, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng

Quản trị doanh nghiệp tốt bao gồm:

  • Cân bằng các quy tắc và hiệu suất: Đảm bảo các quy tắc không cản trở tiến độ.
  • Xác định vai trò của hội đồng quản trị: Làm rõ cách hội đồng quản trị định hướng tương lai của công ty.
  • Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của công ty: Theo dõi xem mọi thứ đang hoạt động tốt như thế nào
  • Tăng cường mối quan hệ HĐQT – CEO: Giúp lãnh đạo phối hợp ăn ý với nhau.
  • Quản lý rủi ro và kiểm soát tốt: Có phương án xử lý rủi ro tốt.
  • Đảm bảo các giám đốc có những gì họ cần: Mỗi giám đốc phải có những kỹ năng và kiến thức phù hợp.
  • Chọn người chủ tịch giỏi: Người có khả năng lãnh đạo tốt.
  • Luôn tìm cách cải thiện: Luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để có được một hệ thống quản trị doanh nghiệp đúng đắn – nhưng việc quản lý dữ liệu tốt sẽ giúp doanh nghiệp làm việc này một các dễ dàng hơn. Các công ty thường xuyên phân tích các chỉ số hiệu suất chính, chẳng hạn như khảo sát ý kiến khách hàng và các bên liên quan, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với lãnh đạo và dư luận để có cái nhìn cân bằng hơn về vị thế của tổ chức và có thể tận dụng vào hệ thống tương ứng của mình.

Thẻ từ khóa
Chia sẻ

Bài liên quan

DMCA.com Protection Status