Ordering Process - Kounselly

Quy trình giao dịch và thanh toán trên Sàn Kounselly

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 05 năm 2024

1.1. Đăng ký trở thành Người Mua/ Người Học

Bước 1: Truy cập website Kounselly.com và chọn nút "Đăng ký" để tạo tài khoản thành viên bằng cách điền thông tin vào form mặc định. Đây là tài khoản Người Mua/ Người Học theo mặc định. Bước 2: Nhận thông báo đăng ký tài khoản thành công qua email/SMS, xác minh email/số điện thoại và tiến hành đăng nhập.

1.2. Đăng ký trở thành Nhà cung cấp dịch vụ/ Người Bán

Bước 1: Truy cập website Kounselly.com và chọn nút "Đăng ký" để tạo tài khoản thành viên bằng cách điền thông tin vào form mặc định. Đây là tài khoản Người Mua theo mặc định. Bước 2: Nhận thông báo đăng ký tài khoản thành công qua email/SMS, xác minh email/số điện thoại. Bước 3: Đăng nhập tài khoản vào trang quản trị tài khoản thành viên rồi chọn nút “Trở thành Người Bán" trên menu ở đầu trang. Bước 4: Điền thông tin đăng ký theo form mặc định. Bước 5: Nhận email xác nhận đăng ký thành công và chờ Kounselly phê duyệt trong vòng tối đa 3 ngày làm việc.

1.3. Đăng ký trở thành Giảng Viên

Bước 1: Truy cập website Kounselly.com và chọn nút "Đăng ký" để tạo tài khoản thành viên bằng cách điền thông tin vào form mặc định. Đây là tài khoản Người Học theo mặc định. Bước 2: Nhận thông báo đăng ký tài khoản thành công qua email/SMS, xác minh email/số điện thoại. Bước 3: Đăng nhập tài khoản vào trang quản trị tài khoản thành viên rồi chọn nút “Sàn Đào tạo" ở trên menu thả từ avatar người dùng hoặc dưới phần Link hữu ích ở cuối trang web để truy cập vào trang Sàn Đào tạo Kounselly. Bước 4: Chuyển tới trang Sàn Đào tạo, sau đó chọnTrở thành Giảng Viên" trên menu ở đầu trang. Bước 5: Điền thông tin đăng ký theo form mặc định. Bước 6: Nhận email xác nhận đăng ký thành công và chờ Kounselly phê duyệt trong vòng tối đa 3 ngày làm việc.

2.1.1. Đăng Dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Người Bán/ Nhà cung cấp Bước 2: Chọn nút "Tạo mới" hoặc "Đăng dịch vụđể tạo dịch vụ cho cửa hàng của bạn. Bước 3: Điền thông tin dịch vụ theo các mục yêu cầu mặc định, bao gồm Thông tin Dịch vụ, Thông tin cho Người Mua, Media và Dịch vụ bổ sung. Thông tin Dịch vụ: Người Bán cung cấp thông tin chẳng hạn như Tiêu đề, mô tả dịch vụ, loại giá, mức giá và danh mục. Thông tin Người Mua: Người Bán cung cấp thông tin cho Người Mua chẳng hạn như hướng dẫn cho Người Mua, Câu hỏi thường gặp, và số ngày giao hàng tối đa. Media: Người Bán tải lên hình ảnh khóa học, link video, bản ghi âm, và các file làm demo kết quả dịch vụ. Vui lòng lưu ý dung lượng của ảnh và file tiếng như sau: + Ảnh: Dung lượng tối đa cho phép - 10MB; chiều rộng tối thiểu - 720px; chiều cao tối thiểu - 405px; Tối đa 10 ảnh cho mỗi dịch vụ. + File tiếng: Dung lượng tối đa cho phép - 10MB; tối đa 5 file mỗi dịch vụ. Dịch vụ bổ sung: Người Bán đăng thêm các dịch vụ bổ sung (để tăng thêm phí) cho dịch vụ chính, chẳng hạn như Dịch vụ đẩy nhanh tiến độ bàn giao, Dịch vụ bổ sung lần chỉnh sửa, và các dịch vụ bổ sung khác. Lưu ý: Đói với dịch vụ "Lịch tư vấn", bạn cần tạo khung thời gian tư vấn trước khi đăng dịch vụ ở bước 3 nêu trên. Để tạo khung thời gian cho lịch tư vấn, bạn cần thực hiện các bước sau: - Thứ nhất, chọn link "Lịch tư vấn" từ menu thả từ avatar. - Thứ hai, trên trang "Lịch tư vấn", chọn nút "Tạo mới" và viết tên dịch vụ để tạo dịch vụ tư vấn của bạn. - Thứ ba, chọn dịch vụ tư vấn - Thứ tư, chọn link "Khung thời gian" để tạo khung thời gian cho dịch vụ tư vấn của bạn. Bạn có thể chọn tạo một khung thời gian hoặc nhiều khung thời gian cùng lúc cho một ngày. Bạn nên click vào biểu tượng (i) để đọc hướng dẫn và làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc tạo khung thời gian tư vấn. Sau khi bạn đăng dịch vụ, chúng tôi sẽ xem xét và phê duyệt dịch vụ của bạn trong vòng tối đa 7 ngày.

2.1.2. Tiếp nhận thông tin đơn hàng và phản hồi

a. Trường hợp Người Mua đặt dịch vụ từ thông tin do Nhà cung cấp đăng tải Bước 1: Người Bán tiếp nhận thông tin đơn hàng thông qua thông báo, trạng thái đơn hàng trong "Đơn bán của tôi" ở trang chủ sau đăng nhập, hoặc trang "Đơn bán của tôi" trong phần quản lý tài khoản người dùng. Bước 2: Nghiên cứu yêu cầu dịch vụ từ khách và "Chấp nhận" hoặc "Từ chối" đơn hàng. Người Bán cần Chấp nhận hoặc Từ chối đơn hàng trong vòng 24 giờ, nếu không đơn hàng sẽ bị hủy bởi hệ thống.
Sau khi người Bán chấp nhận, đơn hàng sẽ được kích hoạt và đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu hoạt động để thể hiện số thời gian còn lại đến ngày Người Bán phải hoàn thành đơn hàng.
b. Trường hợp Người Bán gửi Dịch vụ tùy chỉnh cho Yêu cầu dịch vụ của Người Mua Bước 1: Chọn nút "Tất Cả Yêu Cầu" từ menu người dùng để xem tất cả yêu cầu dịch vụ mà Người Bán đăng tải trên website. Bước 2: Chọn yêu cầu dịch vụ mà Người Bán quan tâm, xem thông tin dịch vụ mà người Mua đăng tải và chọn nút "Gửi Đề xuất dịch vụ tùy chỉnh" hoặc "Liên hệ" nếu cần thảo luận thêm. Sau đó đợi Người Mua phản hồi. Người Mua có thể Chấp nhận hoặc từ chối dịch vụ tùy chỉnh. Nếu Người Mua chấp nhận đề nghị dịch vụ tùy chỉnh, Người Bán sẽ chuyển sang bước thực hiện đơn hàng.

2.1.3. Thực hiện đơn hàng

Người Bán có thể sử dụng phần "Gửi tin nhắn" ở cuối trang giao dịch để thu thập thêm thông tin đầu vào cho đơn hàng từ khách hàng nếu cần thiết. - Đối với dịch vụ lịch tư vấn, Người Bán cần tạo link họp trực tuyến với Google Meet, Team View, Zoom, v.v. và gửi link họp đến cho Người Mua bằng cách chọn nút "Gửi Link họp" ở trang giao dịch của đơn hàng. Link sẽ được gửi đến Người Mua qua email hoặc thể hiện ở trạng thái của hoạt động trên trang giao dịch của đơn hàng. - Đối với các dịch vụ khác, đơn hàng sẽ được thực hiện theo các định dạng có thể chuyển điện tử đến cho Người Mua, chẳng hạn như ảnh, video, bản ghi âm, file pdf, slide trình chiếu, file mp3, mp4, đường link v.v. để thể hiện công việc đã được hoàn thành.

2.1.4. Bổ sung Dịch vụ bổ sung tùy chỉnh

Trong khi thực hiện đơn hàng, nếu Người Bán thấy cần phải bổ sung thêm dịch vụ để dịch vụ được triển khai tốt hơn cho Người Mua, hoặc nếu Người Mua bổ sung thêm yêu cầu cần phải tính thêm phí, Người Bán có thể đến trang giao dịch và bổ sung dịch vụ bổ sung tùy chỉnh bằng cách chọn nút "Dịch vụ bổ sung tùy chỉnh" trên trang giao dịch của đơn hàng. Dịch vụ bổ sung tuy chỉnh sẽ được gửi đến Người Mua để họ xác nhận và thanh toán.

2.1.5. Bàn giao Dịch vụ

Đối với dịch vụ lịch tư vấn: người Mua và người Bán gặp trực tuyến thông qua Google Meet, Team View, Zoom, v.v. vào khung giờ đã đặt trước. Đối với các dịch vụ khác: Người Bán dùng phần "gửi tin nhắn" và "Đính kèm file" ở cuối trang giao dịch của đơn hàng để gửi file/link đến cho Người Mua. Sau khi họp với Người Mua hoặc gửi file/ tin nhắn cho người Mua, Người Bán chọn nút "Đánh dấu đã bàn giao" để hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "đã bàn giao" và đợi ý kiến của Người Mua (có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc đánh dấu đơn hàng đã hoàn thành)

2.1.6. Đánh giá Người Mua

Sau khi đơn hàng được đánh dấu hoàn thành bởi Người Mua, Người Bán nên đánh giá Người Mua và cung cấp nhận xét về sự hợp tác, giao tiếp, v.v. của người Mua trong suốt quá trình thực hiện giao dịch. Và đừng quên cảm ơn Người Mua vì đã sử dụng dịch vụ.

2.1.7. Thống kê doanh thu và thanh toán Doanh thu giữa Kounselly và Người Bán

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, sự hài lòng của người Mua, và đảm bảo thanh toán đơn hàng, Kounselly sẽ thay mặt Người Bán thu tiền đơn hàng từ Khách hàng và chỉ trả lại doanh thu bán hàng cho Người Bán sau khi đơn hàng đã được đánh dấu hoàn thành bởi người Mua hoặc bởi hệ thống. Chúng tôi sẽ tính phí hoa hồng (hay gọi là phí sàn) cho mỗi giao dịch thành công của người Bán. Phí giao dịch sẽ được thông báo trên website của Kounselly hoặc gửi đến email của Người Bán. Người Bán có thể xem và quản lý số liệu thống kê về doanh thu và phí hoa hồng thông qua trang "Thanh Toán". Nếu bạn thấy có bất kỳ sai sót nào về mặt số liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thẻ hỗ trợ qua link "Hỗ trợ" từ menu người dùng. Quy trình thanh toán lại tiền dịch vụ cho Người Bán sẽ thực hiện như sau: Bước 1: Đơn hàng được đánh dấu hoàn thành bởi người Mua hoặc tự động bởi hệ thống sau 72 giờ kể từ thời điểm đơn hàng được chuyển trạng thái sang "đã giao hàng" bởi người Bán và người Mua không có phản hồi gì. Bước 2: Doanh thu còn lại của người Bán sau khi trừ phí hoa hồng của Kounselly sẽ được thể hiện ở phần "Thanh toán chờ giải ngân" trên trang "Thanh Toán" trong phần quản lý tài khoản người dùng. Bước 3: Doanh thu còn lại của người Bán sẽ được ghi nhận có vào số dư tài khoản tại Kounselly của Người Bán sau 7 ngày kể từ ngày đơn hàng được đánh dấu hoàn thành. Bước 4: Nếu người Bán muốn rút tiền doanh thu ra khỏi tài khoản tại Kounselly, người Bán đến trang "Thanh Toán" của bạn, chọn tab "Rút tiền" để rút tiền. Kounselly sẽ xử lý và xác nhận yêu cầu rút tiền trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày Người Bán xác nhận đề nghị rút tiền qua email. Tiền được rút sẽ được thanh toán lại cho người Bán chậm nhất là vào ngày 30 của tháng mà yêu cầu rút tiền được xác nhận bởi Kounselly.

2.2.1. Tìm dịch vụ để mua hoặc đăng yêu cầu để nhận dịch vụ tùy chỉnh

a. Tìm dịch vụ để mua Quy trình thông thường cho Người Mua là tìm kiếm trong các dịch vụ được đăng một dịch vụ phù hợp với nhu cầu để mua. Trên trang chủ sau đăng nhập của tài khoản Người Mua, Người Mua dùng Ô tìm kiếm để tìm kiếm dịch vụ phù hợp hoặc chọn dịch vụ ở phần Dịch vụ gợi ý, và Dịch vụ nổi bật trên trang chủ sau đăng nhập. b. Đăng dịch vụ để nhận dịch vụ tùy chỉnh Nếu người Mua không thể tìm thấy dịch vụ đang đăng phù hợp với nhu cầu của mình trên Sàn thì có thể đăng yêu cầu dịch vụ để nhận đề nghị dịch vụ tùy chỉnh từ Người Bán. Bước 1: Chọn nút "Tạo mới" hoặc "Đăng yêu cầu" trên trang chủ sau đăng nhập để tạo yêu cầu dịch vụ. Người Mua cũng có thể truy cập trang "Yêu cầu của tôi" và chọn nút "tạo mới" để tạo yêu cầu. Người Mua điền thông tin vào form mặc định với các trường thông tin như tiêu đề, mô tả yêu cầu, lĩnh vực, ngày bàn giao và ngân sách. Sau khi bạn hoàn thành form yêu cầu dịch vụ, chúng tôi sẽ xem xét và phê duyệt yêu cầu dịch vụ của bạn trong thời hạn tối đa 7 ngày. Bước 2: Yêu cầu sẽ được đăng và Người Mua sẽ đợi Người Bán gửi đề nghị dịch vụ tùy chỉnh thông qua cửa sổ chat hoặc ở tab "Đơn đã nhận" trên trang "Yêu Cầu Của Tôi". Người Mua xem thông tin về Người Bán, đề nghị dịch vụ, và chọn đề nghị dịch vụ phù hợp nhất để mua.

2.2.2. Nghiên cứu thông tin dịch vụ và chọn dịch vụ để mua

Bước 1: Nghiên cứu thông tin dịch vụ Khi chọn dịch vụ muốn mua, Người Mua được đưa đến trang thông tin về dịch vụ đó. Tại đây, Người Mua xem thông tin dịch vụ, thông tin người Bán, hình thức bàn giao công việc, v.v. Có 2 phương thức bàn giao công việc: Họp trực tuyến với Người Bán: Những dịch vụ này sẽ có giá được niêm yết là "Giá theo lịch tư vấn". Đối với loại dịch vụ này, Người Mua sẽ gặp Người Bán trực tuyến thông qua Google Meet, Team View, Zoom, v.v. để nhận những lời khuyên, sự huấn luyện, cố vấn trực tiếp từ Người Bán. Dịch vụ này cũng tạo điều kiện thảo luận và tương tác trực tiếp giữa hai bên. Để mua dịch vụ này, Người Mua cần chọn khung thời gian phù hợp cho mình từ các khung thời gian có sẵn của người Bán trước khi đặt hàng. Nếu đơn hàng được chấp nhận bởi Người Bán, Người Bán sẽ gửi link họp thông qua email, tin nhắn hoặc trang giao dịch cho Người Mua. Dịch vụ có kết quả công việc hữu hình (ví dụ file): Những dịch vụ này sẽ có giá được niêm yết là "Giá cố định“, “Giá theo giờ“, “Giá theo ngày“, “Giá theo tháng“, “Giá theo gói" và "Giá theo mốc sự kiện". Đối với dịch vụ này, dịch vụ là được thiết kế sẵn bởi người Bán và kết quả công việc được bàn giao sẽ là hữu hình chẳng hạn như file, hình ảnh, video, bản ghi âm, link, số liệu phân tích thống kê về hiệu quả hoạt động được thể hiện trên các công cụ theo dõi/ đánh giá hiệu quả, v.v. Bước 2: Chọn dịch vụ để đặt hàng Sau khi tìm thấy dịch vụ và nhà cung cấp quan tâm, Người Mua có 3 lựa chọn để tiến hành với dịch vụ. Lựa chọn 1: Liên hệ với Người Bán. Người Mua có thể sử dụng nút "Liên hệ" trên trang thông tin dịch vụ để liên hệ Người Bán để hỏi thêm thông tin hoặc làm rõ hơn về dịch vụ trước khi đặt hàng. Lựa chọn 2: Tiến hành đặt hàng. Nếu Người Mua quyết định mua dịch vụ, sử dụng nút "Tiếp tục" trên trang thông tin dịch vụ để tiến hành đặt hàng. Lựa chọn 3: Yêu cầu dịch vụ tùy chỉnh từ Người Bán. Nếu người Mua muốn dịch vụ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình, họ có thể chọn nút "Yêu cầu dịch vụ tùy chỉnh" để yêu cầu dịch vụ tùy chỉnh từ người Bán. Trong trường hợp này, Người Bán sẽ nhận yêu cầu của người Mua trong cửa sổ chat và có thể gửi dịch vụ tùy chỉnh lại cho người Mua cũng thông qua cửa sổ chat. Người Mua nên kiểm tra nội dung dịch vụ tùy chỉnh được gửi qua cửa sổ chat hoặc truy cập thẳng trang "Yêu cầu của tôi" để kiểm tra tab "Đơn đã nhận". Tại đây, người Mua sẽ được đưa lựa chọn để "Chấp nhận" hoặc "từ chối" dịch vụ tùy chỉnh. Nếu Người Mua chấp nhận dịch vụ tùy chỉnh, người Mua sẽ được đưa đến trang thanh toán cho đơn hàng.

2.2.3. Đặt hàng

Người Mua chọn phương thức thanh toán phù hợp để thanh toán cho đơn hàng. Sau khi đặt hàng, có 2 tình huống xảy ra: Đơn hàng đang treo: Đơn hàng chưa được thanh toán thành công sẽ được đưa vào trạng thái "Đơn hàng đang treo" trên trang giao dịch và trang "Đơn mua của tôi". Người Mua cần hoàn thành thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đặt hàng hoặc đơn hàng sẽ bị hủy tự động bởi hệ thống. Đơn hoạt động: Đơn hàng được thanh toán thành công sẽ được đưa vào trang thái "Đơn hoạt động"trên trang "Đơn mua của tôi" nhưng trên trang giao dịch của đơn hàng thì đơn hàng sẽ được thể hiện là đang đợi Người Bán phản hồi vì người Bán sẽ có 24h để chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng. Nếu người Bán không phản hồi, đơn hàng sẽ bị hủy tự động bởi hệ thống. Nếu người Bán chấp nhận đơn hàng, đơn hàng sẽ hoạt động trên trang giao dịch của đơn hàng và đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu đếm cho đến ngày bàn giao.

2.2.4. Bổ sung dịch vụ bổ sung tùy chỉnh

Sau khi đặt hàng và đơn hàng đang được tiến hàng, nếu người Mua muốn bổ sung thêm yêu cầu mà không thể được cung cấp miễn phí, người Mua có thể đề nghị người Bán bổ sung thêm dịch vụ bổ sung tùy chỉnh để bổ sung thêm yêu cầu cho đơn hàng đang thực hiện.

2.2.5. Nhận bàn giao

Người Mua nhận bàn giao. Dịch vụ có kết quả công việc hữu hình (ví dụ file): Sau khi Người Bán bàn giao công việc, người Mua sẽ nhận thông báo về việc đơn hàng đã được bàn giao và đang đợi người Mua xem xét. Người mua truy cập tab hoặc biểu tượng "Chờ review" trên trang "Đơn mua của tôi" , hoặc trên trang chủ sau đăng nhập để nhận bàn giao. Dịch vụ họp trực tuyến: Người Mua nhận link họp trực tuyến từ Người Bán thông qua email/ tin nhắn hoặc trên trang giao dịch của đơn hàng và gặp người Bán trực tuyến tại thời gian được đặt trước. Người Mua cũng có thể truy cập link "Lịch tư vấn" trên menu người dùng để tìm và quản lý lịch tư vấn của mình.

2.2.6. Xem xét kết quả bàn giao và phản hồi

Người Mua xem xét kết quả bàn giao. Có 2 lựa chọn cho người Mua: + Yêu cầu sửa đổi: Nếu người Mua thấy kết quả bàn giao chưa đáp ứng yêu cầu và cần sửa đổi thì người Mua yêu cầu sửa đổi bằng nút "Yêu cầu chỉnh sửa" trên trang giao dịch của đơn hàng. Mỗi đơn hàng sẽ có 3 lần sửa đổi theo mặc định. Lưu ý: việc sửa đổi không áp dụng với dịch vụ lịch tư vấn vì lịch tư vấn là dịch vụ tương tác trực tiếp giữa 2 bên. + Chấp nhận kết quả bàn giao: Nếu người Mua thấy kết quả bàn giao đáp ứng yêu cầu của mình, người Mua có thể chấp nhận kết quả bàn giao, tip Người Bán thông qua nút "Tip" nếu muốn, và/hoặc hoàn thành đơn hàng bằng nút "Đánh dấu hoàn thành". Nếu Người Mua không phản hồi với kết quả bàn giao, đơn hàng sẽ tự động đóng và được đánh dấu hoàn thành sau 72 giờ kể từ thời điểm đơn hàng được chuyển trạng thái "đã bàn giao".

2.2.7. Đánh giá người Bán

Sau khi hoàn thành đơn hàng, Người Mua nên đánh giá Người Bán và cung cấp nhận xét về giao tiếp, kết quả bàn giao, thái độ phục vụ, kỹ năng, chuyên môn, v.v. để người mua khác tham khảo và để hỗ trợ người Bán.

3.1.1. Đăng khóa học để bán

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản thành viên và đến trang chủ Sàn Đào tạo bằng cách chọn link "Sàn Đào tạo" ở menu thả từ avatar người dùng. Bước 2: Giảng viên sử dụng biểu tượng "+" bên tay trái, hoặc link "Đăng khóa học" từ menu người dùng. Khi trang tạo khóa học được mở, Giảng viên thực hiện theo các bước sau: Thông tin khóa học: điền các thông cơ bản và mang tính giới thiệu về khóa học chẳng hạn như tiêu đề, lĩnh vực, và hình ảnh khóa học để được đăng trên trang chủ Sàn Đào tạo Kounselly. Chương trình học/ Bài giảng: tạo bài học cho khóa học ở định dạng văn bảng, video hoặc live-stream + Khóa học video: chúng tôi khuyến nghị giảng viên upload video khóa học (định dạng mp4) trực tiếp lên website Kounselly. Trường hợp giảng viên đăng video từ nền tảng thứ 3, để đảm bảo khóa học không bị sao chép, không đăng public trên các nền tảng khác, giảng viên nên sử dụng vimeo, tính năng link nhúng (embeded link) và thiết lập các chế độ đăng riêng tư, chỉ hiển thị trên trang có nhúng link. + Khóa học live-stream: Giảng viên có thể sử dụng kênh Youtube livestream hoặc các kênh livestream của bên thứ 3 khác nhưng chúng tôi khuyến nghị giảng viên tạo mật khẩu tham gia để tránh kênh bị chia sẻ và tham gia bởi người học chưa đóng phí. Tạo phụ thuộc hoặc trình tự bài học: Giảng viên có thể dùng chức năng tạo phụ thuộc để tạo luồng cho bài học nếu bạn yêu cầu học theo tuần tự. Cài đặt cho khóa học: cài đặt các thông tin chung về khóa học để hiển thị trên page khóa học như tên khóa học, lĩnh vực, trình độ, ảnh, quản lý truy cập (có tạo khóa học thử không, học khóa học trong bao nhiều ngày), tải lên file khóa học, chọn chứng chỉ để cấp cho người học sau khi hoàn thành. Cài đặt giá: Chọn hình thức "mua một lần dùng trọn đời" và thiết lập giá và giá khuyến mại cho khóa học. Câu hỏi thường gặp: Tạo các câu hỏi thường gặp để giải đáp các thắc mắc có thể có của học viên trong quá trình xem xét mua khóa học. Thông báo: Tạo thông báo cho khóa học nếu có. Sau khi bạn đăng khóa học, chúng tôi sẽ xem xét và phê duyệt khóa học của bạn trong vòng tối đa 7 ngày.

3.1.2. Quản lý danh sách khóa học đã đăng

Vào mục “ Dashboard” để xem trang cá nhân. Tại mục “ Khóa học” sẽ hiển thị danh sách các khóa học đã đăng. Ở đây giảng viên có thể xem cả trạng thái của các khóa học. Thông thường khi người bán đăng khóa học sẽ ở trạng thái “ đang chờ phê duyệt” trước khi được hiển thị lên sàn đến học viên. Các khóa học có thông tin đăng tải hợp lệ, đầy đủ sẽ được ban quản trị duyệt cho hiển thị lên sàn trong vòng tối đa 5 ngày làm việc. Đối với những khóa học có nội dung sai quy định sẽ bị từ chối để yêu cầu chỉnh sửa hoặc ban quản trị sẽ xóa để người bán tiến hành đăng mới.

3.1.3. Theo dõi quá trình học tập của Học viên

Giảng viên chọn mục “ Sổ theo dõi học viên” rồi chọn khóa học cần xem để nắm được tình hình chung của khóa học; hoặc chọn học viên cần xem để theo dõi quá trình tham gia khóa học của học viên đó và có phương án hỗ trợ phù hợp cho quá trình học được tốt nhất nếu cần.

3.1.4. Quản lý Doanh thu và thanh toán giữa Kounselly và Giảng viên

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, sự hài lòng của Học viên, và đảm bảo thanh toán đơn hàng, Kounselly sẽ thay mặt Giảng viên thu tiền đơn hàng từ Học viên và chỉ trả lại doanh thu bán hàng cho Giảng viên sau khi thời hạn hoàn tiền đã hết. Chúng tôi sẽ tính phí hoa hồng (hay gọi là phí sàn) cho mỗi giao dịch thành công của Giảng viên. Phí giao dịch sẽ được thông báo trên website của Kounselly hoặc gửi đến email của Giảng viên. Giảng viên có thể quản lý và xem tình hình bán khóa học, doanh thu và phí hoa hồng phải trả cho Kounselly từ link "Thanh toán" từ menu người dùng trên trang Sàn Đào tạo. Quy trình thanh toán tiền doanh thu còn lại giữa giảng viên và Kounselly thực hiện như sau: Bước 1: Học viên hoàn thành việc thanh toán đơn hàng. Doanh thu và phí môi giới sẽ được ghi nhận và thể hiện ở trang "Thanh toán" trên trang Sàn Đào tạo. Bước 2: sau 7 ngày, nếu Học viên không yêu cầu hủy đơn, doanh thu còn lại sau khi trừ phí hoa hồng của Kounselly sẽ được ghi có vào tài khoản của Giảng viên tại Kounselly trên trang "Thanh Toán" có thể thấy từ menu người dùng khi truy cập vào trang "Sàn Tư vấn". Nếu bạn thấy có bất kỳ sai sót nào về mặt số liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thẻ hỗ trợ qua link "Hỗ trợ" từ menu người dùng. Lưu ý: Nếu giảng viên đang ở trên trang Sàn Đào tạo của Kounsellly và muốn quay lại Trang chủ sau đăng nhập hoặc Trang Sàn Tư vấn, Giảng viên mở menu thả từ tài khoản người dùng bên tay phải, chọn link "Sàn Tư vấn" từ menu người dùng. Bước 3: Nếu Giảng viên muốn rút tiền doanh thu ra khỏi tài khoản tại Kounselly, Giảng viên đến trang "Thanh Toán" của bạn, chọn tab "Rút tiền" để rút tiền. Kounselly sẽ xử lý và xác nhận yêu cầu rút tiền trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày Giảng viên xác nhận đề nghị rút tiền qua email. Tiền được rút sẽ được thanh toán lại cho Giảng viên chậm nhất là vào ngày 30 của tháng mà yêu cầu rút tiền được xác nhận bởi Kounselly. Sau ngày này, nếu bạn không nhận được tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thẻ hỗ trợ thông qua link "Hỗ trợ" từ menu người dùng.

3.2.1. Tìm khóa học để mua

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản thành viên và đến trang chủ Sàn Đào tạo bằng cách chọn link "Sàn Đào tạo" ở menu thả từ avatar người dùng. Bước 2: Sử dụng các khóa học được gợi ý ở trang chủ, hộp tìm kiếm, hoặc link danh mục khóa học ở cuối trang website để tìm khóa học. Học viên trỏ chuột đến khóa học quan tâm để xem khóa học và click vào nút "xem khóa học" để xem chi tiết thông tin khóa học.

3.2.2. Mua khóa học

Học viên chọn nút "Mua khóa học” để mua. Khóa học chọn mua sẽ được đưa vào giỏ hàng. Tại giỏ hàng, chọn hình thức thanh toán phù hợp và nhấn nút “Mua”. Sau đó thanh toán theo phương thức được lựa chọn. Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng sẽ được xác nhận. Khóa học đã mua sẽ được hiện ở phần "Khóa học" tại trang quản lý tài khoản của học viên. Học viên có thể kiểm tra đơn hàng ở trang "Lịch sử mua hàng" từ menu người dùng và kiểm tra khóa học đã mua ở trang " Khóa học" từ menu người dùng.

3.2.3. Bắt đầu học và quản lý khóa học

Học viên có thể bắt đầu học bằng cách chọn nút "Bắt đầu học" ở khóa học được chọn. Trong quá trình học, mỗi bài học sẽ có nút "Hoàn thành" để người học tick, đánh dấu tiến độ và chuyển sang bài học mới.

3.2.4. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng sau khi học

Sau khi học xong, Học viên sẽ được đưa tới khu vực trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức và kỹ năng từ khóa học (nếu có). Học viên có thể quản lý các bài trắc nghiệm mà mình tham gia ở trang "Trắc nghiệm".

3.2.5. Nhận chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học và Trắc nghiệm (nếu có), Học viên sẽ nhận kết quả thi trắc nghiệm của mình và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu đạt điểm yêu cầu.
DMCA.com Protection Status