startup failure - Kounselly

Thẻ Tag: startup failure

92% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại. Đừng để ý tưởng khởi nghiệp trở thành ý tưởng chết!

Một số lý do khiến các Công ty khởi nghiệp thất bại

92% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại. Thất bại không phải là khi bạn vấp ngã. Thất bại chính là khi bạn vấp ngã nhưng lại không chịu đứng dậy. Theo báo cáo gần đây ...
there is no startup industry that will give you a higher chance of success, even the one with a lower failure rate.

Khởi nghiệp kinh doanh bằng nghề gì dễ thành công nhất...

Khởi nghiệp không đơn giản chỉ là cứ mở ra một cửa tiệm, kinh doanh một mặt hàng, tự mình quản lý, tự mình làm chủ ...
DMCA.com Protection Status