Phương pháp Agile và mô hình Scrum marketing - Kounselly
Scrum marketing

Quản lý chiến dịch Marketing với phương pháp Agile và mô hình Scrum

Thế giới marketing đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng và đổi mới để bắt kịp xu hướng. Phương pháp Agile và mô hình Scrum Marketing là những công cụ hiệu quả giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing trong môi trường đầy biến động.

Phương pháp Agile là gì?

Phương pháp Agile là một tập hợp các nguyên tắc và thực tiễn giúp các tổ chức phát triển sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Agile dựa trên các giá trị cốt lõi sau:

 • Cộng tác: Các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ để đạt được mục tiêu chung.
 • Giao tiếp: Mọi người đều được thông tin đầy đủ về tiến độ dự án và có thể đóng góp ý kiến ​​của mình.
 • Phản hồi: Nhóm thường xuyên nhận phản hồi từ khách hàng và sử dụng phản hồi đó để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Cải tiến liên tục: Nhóm luôn tìm cách cải thiện quy trình làm việc của mình để trở nên hiệu quả hơn.

Mô hình Scrum là gì?

Mô hình Scrum là một khuôn khổ quản lý dự án Agile được sử dụng để phát triển sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Scrum dựa trên các giá trị cốt lõi của phương pháp Agile, bao gồm cộng tác, giao tiếp, phản hồi và cải tiến liên tục.

Mô hình Scrum có một số thành phần chính, cụ thể như sau:

 • Sprint: Chu kỳ phát triển ngắn, thường là 2 tuần.
 • Backlog sản phẩm: Danh sách các yêu cầu và tính năng cần được phát triển.
 • Backlog Sprint: Danh sách các nhiệm vụ cần được hoàn thành trong Sprint.
 • Scrum Master: Người dẫn dắt và hỗ trợ nhóm Scrum.
 • Product Owner: Người đại diện cho khách hàng và xác định các yêu cầu sản phẩm.
 • Nhóm phát triển: Nhóm thực hiện công việc phát triển sản phẩm.

Vai trò của Agile Marketing trong mô hình Scrum

Agile là một phương pháp tiếp thị linh hoạt, thích ứng và đáp ứng nhanh chóng với thị trường và khách hàng. Khi kết hợp phương pháp Agile với mô hình Scrum, một khuôn khổ quản lý dự án Agile phổ biến, ta có thể tạo ra một môi trường marketing hiệu quả và linh hoạt.

Vai trò của Agile Marketing trong mô hình Scrum bao gồm:

 • Tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường: Agile Marketing chia nhỏ các dự án marketing thành các Sprint ngắn, giúp các nhóm marketing nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng mới, thu thập phản hồi và đưa ra thị trường các chiến dịch hiệu quả. Việc tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn giúp loại bỏ sự trì hoãn và tăng tốc độ phát triển tổng thể.
 • Cải thiện khả năng thích ứng: Mô hình Scrum cho phép các nhóm marketing dễ dàng điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi thị trường và thay đổi nhu cầu của khách hàng. Việc thường xuyên đánh giá và cải tiến giúp các nhóm marketing linh hoạt trong việc tiếp cận và tối ưu hóa chiến dịch.
 • Thúc đẩy sự cộng tác và giao tiếp: Agile Marketing khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm marketing, bao gồm cả các bộ phận khác nhau như sản phẩm, bán hàng và phát triển. Việc sử dụng các buổi họp Scrum giúp đảm bảo mọi người đều cập nhật thông tin và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.
 • Tăng cường sự tập trung và ưu tiên: Mô hình Scrum giúp các nhóm marketing tập trung vào một mục tiêu cụ thể trong mỗi Sprint, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực cho các hoạt động không hiệu quả. Việc ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng nhất giúp tối ưu hóa hiệu suất và mang lại kết quả tốt nhất.
 • Đo lường và cải tiến liên tục: Agile Marketing sử dụng các chỉ số đo lường để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing và xác định các điểm cần cải thiện. Việc áp dụng quy trình lặp đi lặp lại giúp các nhóm marketing liên tục học hỏi và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động theo thời gian.

Các giai đoạn trong một mô hình Scrum

Mô hình Scrum chia quá trình phát triển sản phẩm thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint, thường kéo dài 2 tuần. Mỗi Sprint bao gồm 5 giai đoạn chính:

 • Lập kế hoạch Sprint: Nhóm Scrum họp để xác định mục tiêu cho Sprint và chọn các nhiệm vụ từ backlog sản phẩm để thực hiện. Backlog sản phẩm là danh sách các yêu cầu và tính năng cần được phát triển. Nhóm sẽ ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và lập kế hoạch Sprint.
 • Daily Scrum: Nhóm Scrum họp mỗi ngày để thảo luận về tiến độ công việc, giải quyết các vấn đề và điều chỉnh kế hoạch Sprint nếu cần thiết. Buổi họp Daily Scrum thường ngắn gọn, chỉ kéo dài 15 phút. Mục đích của Daily Scrum là giúp mọi người cập nhật thông tin và đảm bảo rằng Sprint đang tiến triển theo kế hoạch.
 • Sprint Review: Cuối mỗi Sprint, nhóm Scrum trình diễn sản phẩm đã hoàn thành cho khách hàng và nhận phản hồi. Sprint Review giúp nhóm đánh giá hiệu quả của Sprint và xác định các điểm cần cải thiện. Phản hồi từ khách hàng được sử dụng để cải thiện sản phẩm và lập kế hoạch cho các Sprint tiếp theo.
 • Sprint Retrospective: Nhóm Scrum họp để thảo luận về Sprint vừa qua, xác định những gì đã diễn ra tốt đẹp và những gì cần cải thiện. Sprint Retrospective giúp nhóm học hỏi từ những sai lầm và cải thiện quy trình làm việc của họ. Mục đích của Sprint Retrospective là đảm bảo rằng nhóm Scrum ngày càng hiệu quả hơn trong việc phát triển sản phẩm.
 • Cải tiến liên tục: Mô hình Scrum khuyến khích sự cải tiến liên tục. Nhóm Scrum nên thường xuyên đánh giá quy trình làm việc của họ và tìm cách cải thiện. Cải tiến liên tục giúp nhóm Scrum ngày càng hiệu quả hơn và mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng.

Lợi ích đáng kể của việc ứng dụng mô hình Scrum trong marketing

Việc ứng dụng mô hình Scrum trong marketing mang lại nhiều lợi ích đáng kể, cụ thể như sau:

 • Tăng tốc độ và hiệu quả của các chiến dịch marketing, bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn (thường là từ 2 đến 4 tuần), gọi là sprint.
 • Tăng sự hài lòng và cam kết của khách hàng, bằng cách tham gia họ vào quá trình phát triển sản phẩm và thu thập phản hồi liên tục, để điều chỉnh chiến lược marketing theo nhu cầu và mong muốn của họ.
 • Tăng sự linh hoạt và khả năng ứng biến của đội marketing, bằng cách cho phép họ thay đổi kế hoạch và ưu tiên các công việc theo tình hình thực tế, thay vì tuân theo một kế hoạch cố định từ đầu đến cuối dự án.
 • Tăng sự hợp tác và giao tiếp trong đội marketing, bằng cách tổ chức các cuộc họp hàng ngày (daily stand-up), để cập nhật tiến độ công việc, giải quyết các vấn đề gặp phải và chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, các cuộc họp cuối mỗi sprint (sprint review) và sau mỗi dự án (sprint retrospective) cũng giúp đánh giá kết quả, nhận xét và cải thiện quy trình làm việc.

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường marketing doanh nghiệp

Việc áp dụng phương pháp Agile và mô hình Scrum Marketing sẽ giúp các doanh nghiệp đạt được những thành công trong hoạt động marketing và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp không nên bỏ qua những công cụ hiệu quả này.

Thẻ từ khóa
Chia sẻ

Bài liên quan

DMCA.com Protection Status